RepFocus www.repfocus.dk


Galán Regalado, P.; Fernández Arias, G.
1993
Anfibios e reptiles de Galicia. (In Galician).
Edicions Xerais de Galicia, Vigo. 501 pp.