Family Gekkonidae (Typical Geckos):
countries with most species

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates


*Countries with same number of species are ranked alphabetically
Rank* Country Species
No. 1
Madagascar
120
No. 2
India
115
No. 3
Indonesia
99
No. 4
Malaysia
98
No. 5
South Africa
84
No. 6
Thailand
81
No. 7
Vietnam
80
No. 8
Namibia
69
No. 9
Myanmar
65
No. 10
Australia
63
No. 11
Philippines
54
No. 12
Papua New Guinea
53
No. 13
Sri Lanka
45
No. 14
Iran
43
No. 15
China
41
No. 16
Laos
40
No. 17
Pakistan
39
No. 18
Tanzania
37
No. 19
Kenya
35
No. 20
Somalia
34
No. 21
Yemen
32
No. 22
Ethiopia
30
No. 23
Mozambique
29
No. 24
Angola
28
No. 25
Oman
25
No. 26
Cameroon
24
No. 27
Saudi Arabia
19
No. 28
Zimbabwe
19
No. 29
Congo-Kinshasa
18
No. 30
Nigeria
17
No. 31
Singapore
17
No. 32
Cambodia
16
No. 33
Egypt
16
No. 34
Botswana
15
No. 35
Malawi
15
No. 36
Afghanistan
13
No. 37
Brunei
13
No. 38
Equatorial Guinea
13
No. 39
Iraq
13
No. 40
Japan
13
No. 41
Solomon Islands
13
No. 42
Vanuatu
13
No. 43
Jordan
12
No. 44
Taiwan
12
No. 45
Zambia
12
No. 46
Benin
11
No. 47
Congo-Brazzaville
11
No. 48
Ivory Coast
11
No. 49
Nepal
11
No. 50
Seychelles
11
No. 51
Sudan
11
No. 52
Turkmenistan
11
No. 53
United Arab Emirates
11
No. 54
East Timor
10
No. 55
Gabon
10
No. 56
Ghana
10
No. 57
Togo
10
No. 58
Eswatini
9
No. 59
Fiji
9
No. 60
Kuwait
9
No. 61
Mauritius
9
No. 62
Palau
9
No. 63
Qatar
9
No. 64
Syria
9
No. 65
Bangladesh
8
No. 66
Bhutan
8
No. 67
Eritrea
8
No. 68
Guinea
8
No. 69
Israel
8
No. 70
Liberia
8
No. 71
Micronesia
8
No. 72
Uganda
8
No. 73
Algeria
7
No. 74
Bahrain
7
No. 75
Central African Republic
7
No. 76
Comoro Islands
7
No. 77
Libya
7
No. 78
Mali
7
No. 79
Mauritania
7
No. 80
Rwanda
7
No. 81
Socotra Archipelago [Yemen]
7
No. 82
Tajikistan
7
No. 83
Tonga
7
No. 84
Uzbekistan
7
No. 85
Cook Islands
6
No. 86
Greece
6
No. 87
Marshall Islands
6
No. 88
Mayotte [France]
6
No. 89
Niger
6
No. 90
Turkey
6
No. 91
Western Samoa
6
No. 92
Brazil
5
No. 93
Chad
5
No. 94
French Polynesia [France]
5
No. 95
Kazakhstan
5
No. 96
Morocco
5
No. 97
New Caledonia [France]
5
No. 98
Northern Mariana Islands
5
No. 99
Sao Tome & Principe
5
No. 100
Senegal
5
No. 101
Sierra Leone
5
No. 102
South Sudan
5
No. 103
Tunisia
5
No. 104
Western Sahara
5
No. 105
American Samoa [USA]
4
No. 106
Colombia
4
No. 107
Djibouti
4
No. 108
Tokelau [New Zealand]
4
No. 109
Tuvalu
4
No. 110
Burundi
3
No. 111
Cape Verde
3
No. 112
Chile
3
No. 113
Easter Island [Chile]
3
No. 114
Guam [USA]
3
No. 115
Kiribati
3
No. 116
Kyrgyzstan
3
No. 117
Lebanon
3
No. 118
Maldives
3
No. 119
Nauru
3
No. 120
Niue
3
No. 121
Russia
3
No. 122
Wallis & Futuna [France]
3
No. 123
Albania
2
No. 124
Bulgaria
2
No. 125
Burkina Faso
2
No. 126
Christmas Island [Australia]
2
No. 127
Cocos (Keeling) Islands [Australia]
2
No. 128
Cyprus
2
No. 129
Europa Island [France]
2
No. 130
Gambia
2
No. 131
Guinea-Bissau
2
No. 132
Hawaii [USA]
2
No. 133
Honduras
2
No. 134
Italy
2
No. 135
Johnston [USA]
2
No. 136
Juan de Nova [France]
2
No. 137
Lesotho
2
No. 138
Mongolia
2
No. 139
Pitcairn Islands [United Kingdom]
2
No. 140
Reunion [France]
2
No. 141
Trinidad & Tobago
2
No. 142
Venezuela
2
No. 143
Wake [USA]
2
No. 144
Azerbaijan
1
No. 145
Bolivia
1
No. 146
Bonin Islands [Japan]
1
No. 147
Bosnia & Herzegovina
1
No. 148
Clipperton [France]
1
No. 149
Croatia
1
No. 150
Cuba
1
No. 151
Dominican Republic
1
No. 152
France
1
No. 153
Georgia
1
No. 154
Gibraltar [United Kingdom]
1
No. 155
Guyana
1
No. 156
Haiti
1
No. 157
Howland & Baker [USA]
1
No. 158
Macedonia
1
No. 159
Malta
1
No. 160
Minami Torishima [Japan]
1
No. 161
Montenegro
1
No. 162
Panama
1
No. 163
Paraguay
1
No. 164
Portugal
1
No. 165
Puerto Rico
1
No. 166
Saint Lucia
1
No. 167
Serbia
1
No. 168
Slovenia
1
No. 169
South Korea
1
No. 170
Spain
1
No. 171
Surinam
1
No. 172
Ukraine
1
No. 173
Volcano Islands [Japan]
1