Which countries and regions have most snake species?

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates
*Countries/regions with same number of species are ranked alphabetically


Rank* Country / region Species
No. 1
Mexico
438
No. 2
Brazil
420
No. 3
Indonesia
376
No. 4
India
305
No. 5
Colombia
301
No. 6
China
246
No. 7
Ecuador
241
No. 8
Ecuadorian mainland [Ecuador]
232
No. 9
Vietnam
226
No. 10
Malaysia
216
No. 11
Australia
215
No. 12
Thailand
213
No. 13
Peru
211
No. 14
Venezuela
197
No. 15
Congo-Kinshasa
188
No. 16
Mato Grosso [Brazil]
179
No. 17
USA
178
No. 18
Myanmar
177
No. 19
Bolivia
174
No. 20
Oaxaca [Mexico]
169
No. 21
West Malaysia [Malaysia]
168
No. 22
Tanzania
166
No. 23
Minas Gerais [Brazil]
161
No. 24
Borneo [Brunei / Indonesia / Malaysia]
159
No. 25
Para [Brazil]
159
No. 26
Sao Paulo [Brazil]
158
No. 27
Sumatra [Indonesia]
154
No. 28
Panama
151
No. 29
Cameroon
149
No. 30
Honduras
147
No. 31
Costa Rica
146
No. 32
Bahia [Brazil]
143
No. 33
Guatemala
142
No. 34
Kenya
138
No. 35
Amazonas [Brazil]
134
No. 36
Philippines
133
No. 37
Rondonia [Brazil]
130
No. 38
Central African Republic
129
No. 39
Argentina
128
No. 40
Kalimantan [Indonesia]
128
No. 41
Mato Grosso do Sul [Brazil]
128
No. 42
Nigeria
126
No. 43
Sabah [Malaysia]
126
No. 44
Veracruz [Mexico]
126
No. 45
Sarawak [Malaysia]
125
No. 46
Queensland [Australia]
123
No. 47
Western Australia [Australia]
123
No. 48
Papua New Guinea
122
No. 49
Parana [Brazil]
122
No. 50
Tamil Nadu [India]
122
No. 51
West Bengal [India]
121
No. 52
Laos
120
No. 53
Yunnan [China]
120
No. 54
Paraguay
119
No. 55
Angola
118
No. 56
Chiapas [Mexico]
118
No. 57
New Guinea [Indonesia / Papua New Guinea]
117
No. 58
Guangxi [China]
115
No. 59
Kerala [India]
115
No. 60
South Africa
115
No. 61
Goias [Brazil]
114
No. 62
Ghana
112
No. 63
Surinam
111
No. 64
Java [Indonesia]
110
No. 65
Maranhao [Brazil]
110
No. 66
Puebla [Mexico]
109
No. 67
Congo-Brazzaville
108
No. 68
Guangdong [China]
108
No. 69
Guinea
108
No. 70
Nicaragua
105
No. 71
Sri Lanka
105
No. 72
Michoacan [Mexico]
104
No. 73
Uganda
104
No. 74
Ivory Coast
103
No. 75
Cambodia
102
No. 76
Guyana
101
No. 77
Madagascar
101
No. 78
Rio de Janeiro [Brazil]
101
No. 79
Tocantins [Brazil]
101
No. 80
French Guiana [France]
100
No. 81
Guerrero [Mexico]
100
No. 82
Jalisco [Mexico]
99
No. 83
Amapa [Brazil]
98
No. 84
Eastern New Guinea [Papua New Guinea]
96
No. 85
Santa Catarina [Brazil]
96
No. 86
Zambia
96
No. 87
Mozambique
95
No. 88
Rio Grande do Sul [Brazil]
95
No. 89
Togo
95
No. 90
Bangladesh
94
No. 91
Hidalgo [Mexico]
93
No. 92
Ethiopia
92
No. 93
Somalia
92
No. 94
Northern Territory [Australia]
90
No. 95
Fujian [China]
88
No. 96
Namibia
88
No. 97
San Luis Potosi [Mexico]
88
No. 98
Iran
86
No. 99
Texas [USA]
86
No. 100
Espirito Santo [Brazil]
85
No. 101
South Sudan
85
No. 102
Acre [Brazil]
84
No. 103
Roraima [Brazil]
84
No. 104
Pernambuco [Brazil]
83
No. 105
Western New Guinea [Indonesia]
83
No. 106
Brunei
82
No. 107
Chihuahua [Mexico]
82
No. 108
Zimbabwe
82
No. 109
Alagoas [Brazil]
81
No. 110
Distrito Federal (Brazil) [Brazil]
80
No. 111
Karnataka [India]
80
No. 112
KwaZulu-Natal [South Africa]
80
No. 113
Sonora [Mexico]
80
No. 114
Singapore
79
No. 115
Limpopo [South Africa]
78
No. 116
Tamaulipas [Mexico]
78
No. 117
Arunachal Pradesh [India]
77
No. 118
Guizhou [China]
77
No. 119
Hainan [China]
77
No. 120
Liberia
77
No. 121
Benin
76
No. 122
Ceara [Brazil]
75
No. 123
Pakistan
75
No. 124
Maharashtra [India]
74
No. 125
Sichuan [China]
73
No. 126
Nepal
72
No. 127
Sierra Leone
72
No. 128
Gabon
71
No. 129
Nayarit [Mexico]
71
No. 130
Malawi
70
No. 131
Mpumalanga [South Africa]
70
No. 132
New South Wales [Australia]
70
No. 133
Odisha [India]
70
No. 134
Paraiba [Brazil]
70
No. 135
Rwanda
70
No. 136
Chad
69
No. 137
Equatorial Guinea
68
No. 138
Mali
68
No. 139
Sinaloa [Mexico]
67
No. 140
Belize
65
No. 141
Bhutan
65
No. 142
Luzon [Philippines]
65
No. 143
Senegal
65
No. 144
Arizona [USA]
64
No. 145
Botswana
64
No. 146
Marajo Island [Brazil]
64
No. 147
Meghalaya [India]
64
No. 148
Queretaro [Mexico]
64
No. 149
Durango [Mexico]
63
No. 150
Nagaland [India]
63
No. 151
Goa [India]
62
No. 152
Hunan [China]
62
No. 153
Nuevo Leon [Mexico]
62
No. 154
Rio Muni [Equatorial Guinea]
62
No. 155
Eswatini
61
No. 156
Jiangxi [China]
61
No. 157
Sudan
61
No. 158
Sulawesi [Indonesia]
61
No. 159
Taiwan
60
No. 160
Zhejiang [China]
60
No. 161
Burkina Faso
59
No. 162
Burundi
59
No. 163
Colima [Mexico]
59
No. 164
El Salvador
59
No. 165
Gujarat [India]
59
No. 166
Mexico state [Mexico]
59
No. 167
Mexico state [Mexico]
58
No. 168
Piaui [Brazil]
57
No. 169
Turkey
57
No. 170
Bangka [Indonesia]
56
No. 171
Coahuila [Mexico]
56
No. 172
New Mexico [USA]
56
No. 173
Hong Kong [China]
55
No. 174
Quintana Roo [Mexico]
55
No. 175
Seribuat Archipelago [Malaysia]
55
No. 176
Zacatecas [Mexico]
55
No. 177
Darjeeling [India]
53
No. 178
Morelos [Mexico]
53
No. 179
Campeche [Mexico]
52
No. 180
Niger
52
No. 181
Oklahoma [USA]
52
No. 182
Sergipe [Brazil]
52
No. 183
Trinidad & Tobago
52
No. 184
Uttarakhand [India]
52
No. 185
Andhra Pradesh [India]
51
No. 186
Anhui [China]
51
No. 187
Assam [India]
51
No. 188
Chongqing [China]
51
No. 189
Eastern Cape [South Africa]
51
No. 190
Florida [USA]
51
No. 191
Gauteng [South Africa]
51
No. 192
Yucatan [Mexico]
50
No. 193
California [USA]
49
No. 194
Mindanao [Philippines]
49
No. 195
Nias [Indonesia]
48
No. 196
Tabasco [Mexico]
48
No. 197
Tioman [Malaysia]
48
No. 198
Trinidad [Trinidad & Tobago]
48
No. 199
Georgia [USA]
47
No. 200
Northern Cape [South Africa]
47
No. 201
Sikkim [India]
47
No. 202
Arkansas [USA]
46
No. 203
North West Province [South Africa]
46
No. 204
Rio Grande do Norte [Brazil]
46
No. 205
Russia
46
No. 206
Alabama [USA]
45
No. 207
Baja California Norte [Mexico]
45
No. 208
Guanajuato [Mexico]
45
No. 209
Israel
45
No. 210
Madhya Pradesh [India]
45
No. 211
Guinea-Bissau
44
No. 212
Louisiana [USA]
44
No. 213
Mississippi [USA]
44
No. 214
Tibet [China]
44
No. 215
Bali [Indonesia]
43
No. 216
Cabinda [Angola]
43
No. 217
Riau Islands [Indonesia]
43
No. 218
South Australia [Australia]
43
No. 219
Sulu Islands [Philippines]
43
No. 220
Uttar Pradesh [India]
43
No. 221
Aguascalientes [Mexico]
42
No. 222
Gambia
42
No. 223
Iraq
42
No. 224
Missouri [USA]
42
No. 225
Illinois [USA]
41
No. 226
Japan
41
No. 227
Kansas [USA]
41
No. 228
Langkawi [Malaysia]
41
No. 229
Langkawi Archipelago [Malaysia]
41
No. 230
Mizoram [India]
41
No. 231
Western Cape [South Africa]
41
No. 232
Andaman & Nicobar Islands [India]
40
No. 233
Cuba
40
No. 234
Gansu [China]
40
No. 235
Negros [Philippines]
40
No. 236
Syria
40
No. 237
Jordan
39
No. 238
Panay [Philippines]
39
No. 239
Egypt
38
No. 240
Eritrea
38
No. 241
Free State [South Africa]
38
No. 242
Himachal Pradesh [India]
38
No. 243
North Carolina [USA]
38
No. 244
Palawan [Philippines]
38
No. 245
Ryukyu Islands [Japan]
38
No. 246
South Carolina [USA]
38
No. 247
Tennessee [USA]
38
No. 248
Uruguay
38
No. 249
Baja California Sur [Mexico]
37
No. 250
Belitung [Indonesia]
37
No. 251
Bihar [India]
37
No. 252
Saudi Arabia
37
No. 253
Torres Strait Islands [Australia]
37
No. 254
Rajasthan [India]
36
No. 255
Shaanxi [China]
36
No. 256
Bioko [Equatorial Guinea]
35
No. 257
Kentucky [USA]
35
No. 258
Fraser Island [Australia]
34
No. 259
Jammu & Kashmir [India]
34
No. 260
Mauritania
34
No. 261
Samar [Philippines]
34
No. 262
Utah [USA]
33
No. 263
Hispaniola [Dominican Republic / Haiti]
32
No. 264
Hubei [China]
32
No. 265
Virginia [USA]
32
No. 266
Algeria
31
No. 267
Colorado [USA]
31
No. 268
Henan [China]
31
No. 269
Indiana [USA]
31
No. 270
Jharkhand [India]
31
No. 271
Jiangsu [China]
31
No. 272
Turkmenistan
31
No. 273
Afghanistan
30
No. 274
Yemen
30
No. 275
Zanzibar [Tanzania]
30
No. 276
Azerbaijan
29
No. 277
Distrito Federal (Mexico) [Mexico]
29
No. 278
Morocco
29
No. 279
Natuna Islands [Indonesia]
29
No. 280
Nebraska [USA]
29
No. 281
Nevada [USA]
29
No. 282
Oman
29
No. 283
Siberut [Indonesia]
29
No. 284
Sinai [Egypt]
29
No. 285
Bismarck Archipelago [Papua New Guinea]
28
No. 286
Bohol [Philippines]
28
No. 287
Buton [Indonesia]
28
No. 288
Cebu [Philippines]
28
No. 289
Iowa [USA]
28
No. 290
Palestine [Israel]
28
No. 291
Leyte [Philippines]
27
No. 292
Dinagat [Philippines]
26
No. 293
Haiti
26
No. 294
Tobago [Trinidad & Tobago]
26
No. 295
Tunisia
26
No. 296
Victoria [Australia]
26
No. 297
Canada
25
No. 298
Cat Ba Island [Vietnam]
25
No. 299
Chhattisgarh [India]
25
No. 300
Ha Long Bay Islands [Vietnam]
25
No. 301
Maryland [USA]
25
No. 302
New Britain [Papua New Guinea]
25
No. 303
Nicobar Islands [India]
25
No. 304
Ambon [Indonesia]
24
No. 305
Andaman Islands [India]
24
No. 306
Aru Islands [Indonesia]
24
No. 307
d'Entrecasteaux Islands [Papua New Guinea]
24
No. 308
Dominican Republic
24
No. 309
Flores [Indonesia]
24
No. 310
Mindoro [Philippines]
24
No. 311
Ohio [USA]
24
No. 312
Satsunan Islands [Japan]
24
No. 313
Solomon Archipelago [Papua New Guinea / Solomon Islands]
24
No. 314
Yemeni mainland [Yemen]
24
No. 315
Babuyan Islands [Philippines]
23
No. 316
Georgia
23
No. 317
Ilhabela Archipelago [Brazil]
23
No. 318
Italy
23
No. 319
Lebanon
23
No. 320
Nosy Be [Madagascar]
23
No. 321
Sakishima Islands [Japan]
23
No. 322
Salawati [Indonesia]
23
No. 323
Weh [Indonesia]
23
No. 324
Armenia
22
No. 325
Greece
22
No. 326
Pennsylvania [USA]
22
No. 327
Polillo [Philippines]
22
No. 328
Punjab [India]
22
No. 329
Sao Sebastiao [Brazil]
22
No. 330
Seram [Indonesia]
22
No. 331
United Arab Emirates
22
No. 332
Wisconsin [USA]
22
No. 333
Bazaruto Archipelago [Mozambique]
21
No. 334
Kazakhstan
21
No. 335
New Jersey [USA]
21
No. 336
West Virginia [USA]
21
No. 337
Islas de la Bahia [Honduras]
20
No. 338
Libya
20
No. 339
Sumbawa [Indonesia]
20
No. 340
Ternate [Indonesia]
20
No. 341
Aegean Islands [Greece]
19
No. 342
Bacan [Indonesia]
19
No. 343
Biak [Indonesia]
19
No. 344
Calamian Islands [Philippines]
19
No. 345
Catanduanes [Philippines]
19
No. 346
Delaware [USA]
19
No. 347
Greek mainland [Greece]
19
No. 348
Halmahera [Indonesia]
19
No. 349
Italian mainland [Italy]
19
No. 350
Jolo [Philippines]
19
No. 351
Lombok [Indonesia]
19
No. 352
Margarita [Venezuela]
19
No. 353
Misool [Indonesia]
19
No. 354
New Ireland [Papua New Guinea]
19
No. 355
New York [USA]
19
No. 356
Oregon [USA]
19
No. 357
Sangir Islands [Indonesia]
19
No. 358
Simeulue [Indonesia]
19
No. 359
Solomon Islands
19
No. 360
Tripura [India]
19
No. 361
Uzbekistan
19
No. 362
Washington, D.C. [USA]
19
No. 363
Balabac [Philippines]
18
No. 364
Djibouti
18
No. 365
Fergusson [Papua New Guinea]
18
No. 366
Liaoning [China]
18
No. 367
Masbate [Philippines]
18
No. 368
Minnesota [USA]
18
No. 369
Nan Ao Island [China]
18
No. 370
New Caledonia [France]
18
No. 371
Shandong [China]
18
No. 372
Shanxi [China]
18
No. 373
Sipura [Indonesia]
18
No. 374
Timor [East Timor / Indonesia]
18
No. 375
Western Sahara
18
No. 376
Albania
17
No. 377
Delhi [India]
17
No. 378
European Turkey [Turkey]
17
No. 379
Inner Mongolia [China]
17
No. 380
Lesotho
17
No. 381
Michigan [USA]
17
No. 382
Okinawa Islands [Japan]
17
No. 383
South Dakota [USA]
17
No. 384
Tajikistan
17
No. 385
Yapen [Indonesia]
17
No. 386
Amami Islands [Japan]
16
No. 387
Bazaruto [Mozambique]
16
No. 388
Bulgaria
16
No. 389
Croatia
16
No. 390
East Timor
16
No. 391
Gorgona Island [Colombia]
16
No. 392
Hebei [China]
16
No. 393
Macedonia
16
No. 394
Normanby [Papua New Guinea]
16
No. 395
Penida [Indonesia]
16
No. 396
Sumba [Indonesia]
16
No. 397
Bunguran [Indonesia]
15
No. 398
Islas Marias [Mexico]
15
No. 399
Komodo [Indonesia]
15
No. 400
Montenegro
15
No. 401
North Aegean Islands [Greece]
15
No. 402
Ontario [Canada]
15
No. 403
South Korea
15
No. 404
Tablas [Philippines]
15
No. 405
Tlaxcala [Mexico]
15
No. 406
Waigeo [Indonesia]
15
No. 407
Wyoming [USA]
15
No. 408
Yaeyama Islands [Japan]
15
No. 409
Bahamas
14
No. 410
Camiguin Sur [Philippines]
14
No. 411
Con Dao Islands [Vietnam]
14
No. 412
Connecticut [USA]
14
No. 413
Grande Terre (New Caledonia) [New Caledonia]
14
No. 414
Idaho [USA]
14
No. 415
Lamu [Kenya]
14
No. 416
Louisiade Archipelago [Papua New Guinea]
14
No. 417
Massachusetts [USA]
14
No. 418
North Korea
14
No. 419
North Solomon Islands [Papua New Guinea]
14
No. 420
Peloponnese [Greece]
14
No. 421
Shek Kwu Chau Island [China]
14
No. 422
Supiori [Indonesia]
14
No. 423
West Timor [Indonesia]
14
No. 424
Beijing [China]
13
No. 425
Bijagos Archipelago [Guinea-Bissau]
13
No. 426
Bosnia & Herzegovina
13
No. 427
Corfu [Greece]
13
No. 428
France
13
No. 429
French mainland [France]
13
No. 430
Guadalcanal [Solomon Islands]
13
No. 431
Honshu [Japan]
13
No. 432
Ionian Islands [Greece]
13
No. 433
Isla Cerralvo [Mexico]
13
No. 434
Kuwait
13
No. 435
Manipur [India]
13
No. 436
Puerto Rico
13
No. 437
Slovenia
13
No. 438
Spain
13
No. 439
Spanish mainland [Spain]
13
No. 440
Tanimbar Islands [Indonesia]
13
No. 441
Utila [Honduras]
13
No. 442
Washington [USA]
13
No. 443
Bougainville [Papua New Guinea]
12
No. 444
Calayan [Philippines]
12
No. 445
Dodecanese Islands [Greece]
12
No. 446
Gigantes Islands [Philippines]
12
No. 447
Heilongjiang [China]
12
No. 448
Ile de la Gonave [Haiti]
12
No. 449
Jilin [China]
12
No. 450
Kabaena [Indonesia]
12
No. 451
Kyrgyzstan
12
No. 452
Madura [Indonesia]
12
No. 453
Mafia [Tanzania]
12
No. 454
Rhode Island [USA]
12
No. 455
Siquijor [Philippines]
12
No. 456
Buru [Indonesia]
11
No. 457
Con Son [Vietnam]
11
No. 458
Cyclades Islands [Greece]
11
No. 459
Cyprus
11
No. 460
Euboea [Greece]
11
No. 461
Kai Islands [Indonesia]
11
No. 462
Karimunjawa Islands [Indonesia]
11
No. 463
Lembata [Indonesia]
11
No. 464
Long Island [USA]
11
No. 465
Macau [China]
11
No. 466
New Hampshire [USA]
11
No. 467
Ningxia [China]
11
No. 468
Qatar
11
No. 469
Romania
11
No. 470
Saparua [Indonesia]
11
No. 471
Sula Islands [Indonesia]
11
No. 472
Trobriand Islands [Papua New Guinea]
11
No. 473
Ukraine
11
No. 474
Vermont [USA]
11
No. 475
Woodlark [Papua New Guinea]
11
No. 476
Xinjiang [China]
11
No. 477
Alor [Indonesia]
10
No. 478
Batan [Philippines]
10
No. 479
Batan Islands [Philippines]
10
No. 480
Calauit [Philippines]
10
No. 481
Culion [Philippines]
10
No. 482
Galapagos Islands [Ecuador]
10
No. 483
Kyushu [Japan]
10
No. 484
Loyalty Islands [New Caledonia]
10
No. 485
Maria Madre [Mexico]
10
No. 486
Mongolia
10
No. 487
Montana [USA]
10
No. 488
Penang Island [Malaysia]
10
No. 489
Portugal
10
No. 490
Portuguese mainland [Portugal]
10
No. 491
Roatan [Honduras]
10
No. 492
Sanana [Indonesia]
10
No. 493
Selayar Islands [Indonesia]
10
No. 494
Serbia
10
No. 495
Switzerland
10
No. 496
Yamdena [Indonesia]
10
No. 497
Admiralty Islands [Papua New Guinea]
9
No. 498
Argo-Saronic Islands [Greece]
9
No. 499
Bahrain
9
No. 500
Batanta [Indonesia]
9
No. 501
Benguerua [Mozambique]
9
No. 502
British Columbia [Canada]
9
No. 503
Cayman Islands
9
No. 504
Dalupiri (Babuyan Islands) [Philippines]
9
No. 505
Goodenough [Papua New Guinea]
9
No. 506
Guanaja [Honduras]
9
No. 507
Isla de la Juventud [Cuba]
9
No. 508
Isla Grande del Maiz [Nicaragua]
9
No. 509
Isla San Marcos [Mexico]
9
No. 510
Islas del Maiz [Nicaragua]
9
No. 511
Lakshadweep [India]
9
No. 512
Maine [USA]
9
No. 513
Manus [Papua New Guinea]
9
No. 514
Maria Magdalena [Mexico]
9
No. 515
Morotai [Indonesia]
9
No. 516
North Dakota [USA]
9
No. 517
Pemba [Tanzania]
9
No. 518
Puerto Rican mainland [Puerto Rico]
9
No. 519
Rhodes [Greece]
9
No. 520
Rinca [Indonesia]
9
No. 521
Saskatchewan [Canada]
9
No. 522
Sporades Islands [Greece]
9
No. 523
Tidore [Indonesia]
9
No. 524
Wetar [Indonesia]
9
No. 525
Australian Capital Territory [Australia]
8
No. 526
Banggai Islands [Indonesia]
8
No. 527
Chesterfield Reefs [New Caledonia]
8
No. 528
Crimea [Ukraine]
8
No. 529
Dirk Hartog Island [Australia]
8
No. 530
Fiji
8
No. 531
Haryana [India]
8
No. 532
Isla San Jose [Mexico]
8
No. 533
Izu Islands [Japan]
8
No. 534
Jamaica
8
No. 535
Miyako Islands [Japan]
8
No. 536
Moldova
8
No. 537
Quebec [Canada]
8
No. 538
Shikoku [Japan]
8
No. 539
Siargao [Philippines]
8
No. 540
Sibuyan [Philippines]
8
No. 541
Sicily [Italy]
8
No. 542
Sudarso Island [Indonesia]
8
No. 543
Togian Islands [Indonesia]
8
No. 544
Banda Islands [Indonesia]
7
No. 545
Bawean Islands [Indonesia]
7
No. 546
British Virgin Islands [United Kingdom]
7
No. 547
Cayos Cochinos [Honduras]
7
No. 548
Cephalonia [Greece]
7
No. 549
Chile
7
No. 550
Germany
7
No. 551
Gibraltar [United Kingdom]
7
No. 552
Haruku [Indonesia]
7
No. 553
Hungary
7
No. 554
Qinghai [China]
7
No. 555
Romblon [Philippines]
7
No. 556
Rote [Indonesia]
7
No. 557
Sao Tome & Principe
7
No. 558
Vanuatu
7
No. 559
Alberta [Canada]
6
No. 560
Anambas Islands [Indonesia]
6
No. 561
Aur [Malaysia]
6
No. 562
Austria
6
No. 563
Babi Islands [Indonesia]
6
No. 564
Babuyan Claro [Philippines]
6
No. 565
Banyak Islands [Indonesia]
6
No. 566
Boano [Indonesia]
6
No. 567
Cayo Cochino Pequeno [Honduras]
6
No. 568
Choiseul [Solomon Islands]
6
No. 569
Cozumel [Mexico]
6
No. 570
Exuma Cays [Bahamas]
6
No. 571
Ile Grande Cayemite [Haiti]
6
No. 572
Isla Carmen [Mexico]
6
No. 573
Isla Espiritu Santo [Mexico]
6
No. 574
Ithaki [Greece]
6
No. 575
Misima [Papua New Guinea]
6
No. 576
Palau
6
No. 577
Panaitan [Indonesia]
6
No. 578
Rossel [Papua New Guinea]
6
No. 579
San Marino
6
No. 580
Sangir [Indonesia]
6
No. 581
Selayar [Indonesia]
6
No. 582
Semau [Indonesia]
6
No. 583
Socotra [Yemen]
6
No. 584
Socotra Archipelago [Yemen]
6
No. 585
Sudest [Papua New Guinea]
6
No. 586
Tasmania [Australia]
6
No. 587
Viti Levu [Fiji]
6
No. 588
Zakynthos [Greece]
6
No. 589
American Samoa [USA]
5
No. 590
Batu Islands [Indonesia]
5
No. 591
Bernier Island [Australia]
5
No. 592
Cayo Cochino Major [Honduras]
5
No. 593
Czech Republic
5
No. 594
Dahlak Archipelago [Eritrea]
5
No. 595
Dorre Island [Australia]
5
No. 596
Elba [Italy]
5
No. 597
Enggano [Indonesia]
5
No. 598
Hokkaido [Japan]
5
No. 599
Ile a Vache [Haiti]
5
No. 600
Isla Angel de la Guarda [Mexico]
5
No. 601
Isla Cedros [Mexico]
5
No. 602
Islas Coronados [Mexico]
5
No. 603
Kangean Islands [Indonesia]
5
No. 604
Kuril Islands [Russia]
5
No. 605
Lanyu Island [Taiwan]
5
No. 606
Lifou [New Caledonia]
5
No. 607
Lubang [Philippines]
5
No. 608
Manda [Kenya]
5
No. 609
Manitoba [Canada]
5
No. 610
Maria Cleofas [Mexico]
5
No. 611
Mujeres [Mexico]
5
No. 612
Mussau [Papua New Guinea]
5
No. 613
Nova Scotia [Canada]
5
No. 614
Obi [Indonesia]
5
No. 615
Pagai Islands [Indonesia]
5
No. 616
Pantar [Indonesia]
5
No. 617
Poland
5
No. 618
Rennell [Solomon Islands]
5
No. 619
Saint Lucia
5
No. 620
Saint Matthias Islands [Papua New Guinea]
5
No. 621
Saint Vincent & the Grenadines
5
No. 622
Sao Tome [Sao Tome & Principe]
5
No. 623
Savu [Indonesia]
5
No. 624
Seychelles
5
No. 625
Sibu [Malaysia]
5
No. 626
Slovakia
5
No. 627
Talaud Islands [Indonesia]
5
No. 628
Tanahjampea [Indonesia]
5
No. 629
Tonga
5
No. 630
Vitoria [Brazil]
5
No. 631
Adonara [Indonesia]
4
No. 632
Andorra
4
No. 633
Archipelago of the Recherche [Australia]
4
No. 634
Babar Islands [Indonesia]
4
No. 635
Buka [Papua New Guinea]
4
No. 636
Channel Islands (California) [USA]
4
No. 637
Comoro Archipelago [Comoro Islands / France]
4
No. 638
Crete [Greece]
4
No. 639
Culebra [Puerto Rico]
4
No. 640
Dominica
4
No. 641
Endeh [Indonesia]
4
No. 642
Farasan Islands [Saudi Arabia]
4
No. 643
Fitzroy Island [Australia]
4
No. 644
Gorong Archipelago [Indonesia]
4
No. 645
Grand Cayman [Cayman Islands]
4
No. 646
Great Inagua [Bahamas]
4
No. 647
Great Inagua Bank [Bahamas]
4
No. 648
Grenada
4
No. 649
Grenada Island [Grenada]
4
No. 650
Guadeloupe [France]
4
No. 651
Hon Ba [Vietnam]
4
No. 652
Ilha de Alcatrazes [Brazil]
4
No. 653
Isla Partida Sur [Mexico]
4
No. 654
Isla San Esteban [Mexico]
4
No. 655
Isla Santa Catalina [Mexico]
4
No. 656
Isla Tortuga [Mexico]
4
No. 657
Lingga Islands [Indonesia]
4
No. 658
Maldives
4
No. 659
Masirah [Oman]
4
No. 660
Micronesia
4
No. 661
New Brunswick [Canada]
4
No. 662
New Zealand
4
No. 663
Padar [Indonesia]
4
No. 664
Peucang [Indonesia]
4
No. 665
Santa Cruz Islands [Solomon Islands]
4
No. 666
Seychelles inner islands [Seychelles]
4
No. 667
Tokara Islands [Japan]
4
No. 668
Turks & Caicos Islands
4
No. 669
U.S. Virgin Islands [USA]
4
No. 670
Vancouver Island [Canada]
4
No. 671
Vanua Levu [Fiji]
4
No. 672
Western Samoa
4
No. 673
Anegada [British Virgin Islands]
3
No. 674
Ashmore & Cartier Islands [Australia]
3
No. 675
Barbareta [Honduras]
3
No. 676
Bass Strait Islands [Australia]
3
No. 677
Belarus
3
No. 678
Belgium
3
No. 679
Caicos Islands [Turks & Caicos Islands]
3
No. 680
Cape Breton Island [Canada]
3
No. 681
Cay Sal Bank [Bahamas]
3
No. 682
Cayman Brac [Cayman Islands]
3
No. 683
Comoro Islands
3
No. 684
Cubagua [Venezuela]
3
No. 685
England [United Kingdom]
3
No. 686
Estonia
3
No. 687
Finland
3
No. 688
French Polynesia [France]
3
No. 689
Grenadines [Grenada / Saint Vincent & the Grenadines]
3
No. 690
Isla Beata [Dominican Republic]
3
No. 691
Isla Coronado Sur [Mexico]
3
No. 692
Isla San Pedro Martir [Mexico]
3
No. 693
Kangaroo Island [Australia]
3
No. 694
Kiribati
3
No. 695
Lau Islands [Fiji]
3
No. 696
Laut [Indonesia]
3
No. 697
Liechtenstein
3
No. 698
Lithuania
3
No. 699
Little Bahama Bank [Bahamas]
3
No. 700
Los Testigos [Venezuela]
3
No. 701
Magaruque [Mozambique]
3
No. 702
Mare [New Caledonia]
3
No. 703
Mona [Puerto Rico]
3
No. 704
Netherlands
3
No. 705
Norway
3
No. 706
Pohnpei [Micronesia]
3
No. 707
Praslin [Seychelles]
3
No. 708
Prince Edward Island [Canada]
3
No. 709
Principe [Sao Tome & Principe]
3
No. 710
Rambutyo [Papua New Guinea]
3
No. 711
Saint Vincent [Saint Vincent & the Grenadines]
3
No. 712
San Andres [Colombia]
3
No. 713
San Andres, Providencia & Santa Catalina [Colombia]
3
No. 714
South Pagai [Indonesia]
3
No. 715
Sweden
3
No. 716
Tokunoshima [Japan]
3
No. 717
Tsushima Islands [Japan]
3
No. 718
Union Island [Saint Vincent & the Grenadines]
3
No. 719
United Kingdom
3
No. 720
Vieques [Puerto Rico]
3
No. 721
Anjouan [Comoro Islands]
2
No. 722
Antigua & Barbuda
2
No. 723
Aruba [Netherlands]
2
No. 724
Barbados
2
No. 725
Barong [Indonesia]
2
No. 726
Bellona [Solomon Islands]
2
No. 727
Bonin Islands [Japan]
2
No. 728
Capraia [Italy]
2
No. 729
Clarion [Mexico]
2
No. 730
Coche [Venezuela]
2
No. 731
Cocos (Keeling) Islands [Australia]
2
No. 732
Corsica [France]
2
No. 733
Crooked-Acklins Bank [Bahamas]
2
No. 734
Curacao [Netherlands]
2
No. 735
Daheishan Islands [China]
2
No. 736
Damar [Indonesia]
2
No. 737
Deboyne Islands [Papua New Guinea]
2
No. 738
Denmark
2
No. 739
Faure Island [Australia]
2
No. 740
Fernandina [Ecuador]
2
No. 741
Garden Island [Australia]
2
No. 742
Gau [Fiji]
2
No. 743
Gebe [Indonesia]
2
No. 744
Grande Comoro [Comoro Islands]
2
No. 745
Houtman Abrolhos Islands [Australia]
2
No. 746
Isabela [Ecuador]
2
No. 747
Isla Pequena del Cisne [Honduras]
2
No. 748
Isla Pequena del Maiz [Nicaragua]
2
No. 749
Isla San Lorenzo Sur [Mexico]
2
No. 750
Isla Todos Santos Sur [Mexico]
2
No. 751
Islas del Cisne [Honduras]
2
No. 752
Islas Todos Santos [Mexico]
2
No. 753
Karimata Islands [Indonesia]
2
No. 754
Krakatau Islands [Indonesia]
2
No. 755
Lampedusa [Italy]
2
No. 756
Little Cayman [Cayman Islands]
2
No. 757
Lomaiviti Islands [Fiji]
2
No. 758
Los Negros Island [Papua New Guinea]
2
No. 759
Luxembourg
2
No. 760
Malta
2
No. 761
Maria Islands [Saint Lucia]
2
No. 762
Marshall Islands
2
No. 763
Martinique [France]
2
No. 764
Mascarene Islands [France / Mauritius]
2
No. 765
Mauritius
2
No. 766
Mayotte [France]
2
No. 767
Mios Num [Indonesia]
2
No. 768
Miyako [Japan]
2
No. 769
Montecristo [Italy]
2
No. 770
Montserrat [United Kingdom]
2
No. 771
Niue
2
No. 772
North Pagai [Indonesia]
2
No. 773
Northern Mariana Islands
2
No. 774
Ouvea [New Caledonia]
2
No. 775
Panaeati [Papua New Guinea]
2
No. 776
Pelagie Islands [Italy]
2
No. 777
Pescadore Islands [Taiwan]
2
No. 778
Prince of Wales Island [Australia]
2
No. 779
Providencia [Colombia]
2
No. 780
Queimada Grande [Brazil]
2
No. 781
Revillagigedo Islands [Mexico]
2
No. 782
Rolas Island [Sao Tome & Principe]
2
No. 783
Rottnest Island [Australia]
2
No. 784
Saint Barthelemy [France]
2
No. 785
Sakhalin Island [Russia]
2
No. 786
Santa Carolina [Mozambique]
2
No. 787
Santa Cruz [Ecuador]
2
No. 788
Santiago (Galapagos Islands) [Ecuador]
2
No. 789
Sardinia [Italy]
2
No. 790
Scotland [United Kingdom]
2
No. 791
Sebesi [Indonesia]
2
No. 792
Solor [Indonesia]
2
No. 793
Turks Islands [Turks & Caicos Islands]
2
No. 794
Tuvalu
2
No. 795
Wales [United Kingdom]
2
No. 796
Wallis & Futuna [France]
2
No. 797
Aegadian Islands [Italy]
1
No. 798
Aeolian Islands [Italy]
1
No. 799
Alaska [USA]
1
No. 800
Anguilla
1
No. 801
Anguilla Island [Anguilla]
1
No. 802
Annobon [Equatorial Guinea]
1
No. 803
Ant Atoll [Micronesia]
1
No. 804
Antigua [Antigua & Barbuda]
1
No. 805
Barbuda [Antigua & Barbuda]
1
No. 806
Biaro [Indonesia]
1
No. 807
Bonaire [Netherlands]
1
No. 808
Capri [Italy]
1
No. 809
Carnac Island [Australia]
1
No. 810
Channel Islands (UK) [United Kingdom]
1
No. 811
Christmas Island [Australia]
1
No. 812
Chuuk State [Micronesia]
1
No. 813
Clipperton [France]
1
No. 814
Cocos Islands (Indonesia) [Indonesia]
1
No. 815
Conception Bank [Bahamas]
1
No. 816
Conception Island [Bahamas]
1
No. 817
Cook Islands
1
No. 818
Cu Lao Cham Islands [Vietnam]
1
No. 819
Darsah [Yemen]
1
No. 820
Desecheo [Puerto Rico]
1
No. 821
Easter Island [Chile]
1
No. 822
Espanola [Ecuador]
1
No. 823
Floreana [Ecuador]
1
No. 824
Groote Eylandt [Australia]
1
No. 825
Guam [USA]
1
No. 826
Hawaii [USA]
1
No. 827
Hon Son Island [Vietnam]
1
No. 828
Iles des Saintes [Guadeloupe]
1
No. 829
Ilha dos Franceses [Brazil]
1
No. 830
Isla Alto Velo [Dominican Republic]
1
No. 831
Isla Cabeza de Caballo [Mexico]
1
No. 832
Isla del Coco [Costa Rica]
1
No. 833
Isla El Muerto [Mexico]
1
No. 834
Isla Grande del Cisne [Honduras]
1
No. 835
Isla Partida Norte [Mexico]
1
No. 836
Isla Piojo [Mexico]
1
No. 837
Isla San Francisco [Mexico]
1
No. 838
Isla San Pedro Nolasco [Mexico]
1
No. 839
Islas las Encantadas [Mexico]
1
No. 840
Isle of Pines [New Caledonia]
1
No. 841
Kalao [Indonesia]
1
No. 842
Kambangan [Indonesia]
1
No. 843
Kayuadi [Indonesia]
1
No. 844
Kermadec Islands [New Zealand]
1
No. 845
Kosrae [Micronesia]
1
No. 846
Kumejima [Japan]
1
No. 847
Latvia
1
No. 848
Lord Howe Island [Australia]
1
No. 849
Mauritius Island [Mauritius]
1
No. 850
Miang Island [Indonesia]
1
No. 851
Moheli [Comoro Islands]
1
No. 852
Monaco
1
No. 853
Mortlock Islands [Micronesia]
1
No. 854
Nauru
1
No. 855
Nevis [Saint Kitts & Nevis]
1
No. 856
Newfoundland [Canada]
1
No. 857
Newfoundland & Labrador [Canada]
1
No. 858
North West Territories [Canada]
1
No. 859
Nosy Hara [Madagascar]
1
No. 860
Pantelleria [Italy]
1
No. 861
Paternoster Islands [Indonesia]
1
No. 862
Pinzon [Ecuador]
1
No. 863
Pontine Islands [Italy]
1
No. 864
Postiljon Islands [Indonesia]
1
No. 865
Rotuma [Fiji]
1
No. 866
Round Island [Mauritius]
1
No. 867
Saba [Netherlands]
1
No. 868
Saint Croix [U.S. Virgin Islands]
1
No. 869
Saint Kitts [Saint Kitts & Nevis]
1
No. 870
Saint Kitts & Nevis
1
No. 871
Saint Martin [France / Netherlands]
1
No. 872
Samhah [Yemen]
1
No. 873
San Cristobal [Ecuador]
1
No. 874
San Juanito [Mexico]
1
No. 875
San Salvador Bank [Bahamas]
1
No. 876
Sangiang [Indonesia]
1
No. 877
Santa Fe [Ecuador]
1
No. 878
Senkaku Islands [Japan]
1
No. 879
Shedao Island [China]
1
No. 880
Sint Eustatius [Netherlands]
1
No. 881
Sirid Sarso Island [Saudi Arabia]
1
No. 882
Strofades Islands [Greece]
1
No. 883
Tianjin [China]
1
No. 884
Tinjil [Indonesia]
1
No. 885
Ulithi Atoll [Micronesia]
1
No. 886
Volcano Islands [Japan]
1
No. 887
Yap State [Micronesia]
1